Lesnické dotace jsme my

Jsme dodavatelem Modulu pro žadatele, prostřednictvím kterého jsou od roku 2018 podávány všechny žádosti o dotace do lesů poskytované MZe, i systémů pro jejich zpracování.

Doposud náš SW pomohl úspěšně zpracovat žádosti o dotace v hodnotě více než

0

Potřebujete také poradit s dotacemi?

Potřebujete také poradit s dotacemi?

Lesnické dotace jsme my

Jsme dodavatelem Modulu pro žadatele, prostřednictvím kterého jsou od roku 2018 podávány všechny žádosti o dotace do lesů poskytované MZe, i systémů pro jejich zpracování.

Doposud náš SW pomohl úspěšně zpracovat žádosti o dotace v hodnotě více než

0

Potřebujete také poradit s dotacemi?

Potřebujete také poradit s dotacemi?

V pondělí 17.6.2024 proběhla plánovaná aktualizace nástroje ProPla.
V pondělí 17.6.2024 proběhla plánovaná aktualizace nástroje ProPla.
Plánovaná aktualizace a údržba nástroje ProPla (mapová a mobilní část)
Plánovaná aktualizace a údržba nástroje ProPla (mapová a mobilní část)
Nedostupnost mapových vrstev LČR
Nedostupnost mapových vrstev LČR
Ukončení ProPla Mobile Lite
Ukončení ProPla Mobile Lite
Díky našemu nástroji přijalo MZe přes 2000 elektronických hlášení LHE za rok 2023.
Díky našemu nástroji přijalo MZe přes 2000 elektronických hlášení LHE za rok 2023.
Již v březnu bylo vytvořeno přes 10 000 žádostí za rok 2024 v námi provozovaném prostředí Modulu pro žadatele!
Již v březnu bylo vytvořeno přes 10 000 žádostí za rok 2024 v námi provozovaném prostředí Modulu pro žadatele!

SW pro správu lesA

ProPla & ProPla mobile

Kompletní systém pro vlastníka lesa a jeho hospodáře. Kompletní data LHP, (případně LHO) kniha i mapa. K dispozici je také mobilní verze.

 • Vedení lesní hospodářské evidence (LHE) podle zákona. Všechny výstupy.
 • Lesnická výroba
 • Projekty těžebních a pěstebních prací
 • Automatická tvorba žádostí o dotace
 • Pohyb dříví
 • Výpočet závazných ustanovení
 • Vlastník (OSL)
 • Lesnická genetika
 • Datamining
 • Obousměrné propojení s ProPa mobile
 • Vazba na ekonomický systém (ERP) podle potřeb uživatele
 • Zobrazení lesnických map: hospodářská, porostní, těžební
 • Kombinace lesnických map s mapovými daty z WMS: ČÚZK (ortofoto, katastrální mapa …), ÚHÚL (honitby, typologie, LHO,…) LČR (porostní i obrysová mapa, organizační členění), AOPK. Všechna tato data je možné uložit a pracovat s nimi off-line = i bez datového signálu.
 • Zobrazení numerických dat LHP/O provázaných s mapou včetně LHE a Projektů
 • Náčrty: tvorba náčrtů v terénu, včetně textů, fotodokumentace a zvukových záznamů
 • Zobrazení aktuální pozice, měření ploch a délek, trasování.
 • A řada dalších funkcí. Zkuste zdarma sami:

 

Na stránkách najdete veškeré informace o registraci do aplikace, cenách a licenčních variantách.

Pozemková evidence (PES)

Aplikace „Pozemková evidence (PES)“ je určena pro práci s daty katastru nemovitostí a návazných dat pozemkové evidence.

Hlavním datovým obsahem je evidence parcel a staveb, jejich inventarizace, příprava pro daně z nemovitosti včetně modulu pro generování podání přiznání k dani z nemovitých věcí (ve formátu XML, tedy určeném pro přímé elektronické podání) v souladu s příslušnou platnou legislativou.

 • Kniha KN – prohlížení katastru, včetně detailu parcely včetně evidence deníků a změn sloužící k záznamu všech operací souvisejících s nemovitostí. Propojení na ČUZK.
 • Tvorba honiteb, a navazující evidence (nájmy…)
 • Příprava podkladů pro zpracování LHP a jejich evidence.
 • Daně – modul pro přípravu dat o parcelách a stavbách pro daň z nemovitosti. 
 • Organizační členění, pro větší vlastníky
 • Inventura – rozpracovaná a provedená – správa, provádění a prohlížení inventur s vazbou na ERP (HIM)
 • Mapa – mapové okno pro zobrazení parcel z knihy KN, možnost zobrazení i více parcel, možnost zobrazení celých celků parcel, revírů, honiteb atp. Možnost identifikace parcel z mapy, propojení mapy do deníků a změn, možnost vlastních zákresů a připojení WMS služeb z veřejných zdrojů.
 • OLH odborný lesní hospodář, evidence smluvních i zákonných odborných lesních hospodářů (používá se u LČR)
 • Webová aplikace s centrální databází, která obsahuje vlastní mapový modul.

Myslivost

Kompletní agenda myslivosti pro uživatele honitby a jeho mysliveckého hospodáře

Aplikace pro MS Windows, práce v síti, vazba na ERP, možná vazba na PDS_ProPla atd.

Evidence

 • Více honiteb včetně obor a bažantnic
 • Povolenek
  • Možné převzetí z ERP nebo ruční vstup
 • Plomby
  • Přidělení ke konkrétnímu lovci
  • Automatická spotřeba při uvedení plomby v odlovence
  • Nemožnost použít jednu plombu 2x
 • Odlov
  • Evidence kdy a kde byl odlov
  • Jen na základě povolenky
  • Možnost vytvářet podklady pro vyšetření
  • Možnost připojit digitální přílohy – fotky, hodnotící tabulky
  • Možnost převedení zvěřiny na sběrné místo zvěřiny
 • Sběrné místo zvěřiny
  • Automatické převzetí zvěřiny z odlovenky
  • Výdej Dodacího listu na základě obchodního kontraktu
  • Možno napojit na ERP ohledně poklady
  • Evidence jednotlivých skladových karet

Výstupy

 • Statistický výkaz Mysl 8
 • Plnění plánu
 • Evidence trofejové zvěře
 • Vyúčtování plomb

SW pro státní správu

Klademe důraz na rozsáhlou spolupráci se státní správou. Dodáváme zejména Modul pro žadatele, který je vstupní branou do interního systému MZe pro administraci národních dotací, v němž krajské úřady tyto žádosti zpracovávají. Dodavatelem tohoto interního systému jsme také my. Naše řešení pro eGoverment obsahují obecné principy digitalizace státní správy: elektronické formuláře s autorizovaným přístupem, elektronické podání, rozsáhlé integrační mechanismy včetně vazby na Základní registry. Zabýváme se i řešením komplexních integračních systémů.

Zjistěte více...

Dodáváme

◦ Modul pro žadatele
◦ Národní dotace
◦ Lesní hospodářská evidence (IS LHE)
◦ Společný zemědělský registr
◦ Elektronická podatelna
◦ Registr podpor de minimis
◦ Evidence reprodukčního materiálu (ERMA)
◦ Systém pro oznamování potravin

Zjistěte více...

Dodáváme

 ◦ PDS_KoPla (kontrola LHP/O)
◦ DS_LHPO (datový sklad LHP/O)

Zjistěte více...

Dodáváme

 ◦ Evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ)
◦ Systém stavebně technické prevence (SSTP)

Další zákazníci

Lesy České republiky, s.p.

Vojenské lesy
a statky ČR, s.p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

MP HOLDING, a. s.

Kinsky dal Borgo

Lesy ČR

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

MP LESY,
spol. s r. o.

Kinský Žďár, a.s.

Jan Kolowrat Krakovský

Arcibiskupství olomoucké

Arcibiskupství pražské

Storaeonso

Školní lesní podnik ČZU

Kinsky dal Borgo

Kinský Žďár, a.s.

Jan Kolowrat Krakovský

Arcibiskupství olomoucké

Arcibiskupství pražské

Školní lesní podnik ČZU

Storaeonso

Spolupracujte s námi

Obchodní spolupráce a kooperace

Pohybujete se v lesnictví, v ochraně přírody, u správy pozemků či okolo myslivosti? Máte námět, jak usnadnit práci v těchto oblastech? Máte SW nástroj, který řeší některou z těchto oblastí, její část či na ně navazuje? Uvítáme příležitost si s Vámi vyměnit informace a pokud to bude pro obě strany zajímavé, tak zkusme spolupráci.

Hledáme vývojáře webových aplikací

Zajímá Vás možnost kariérního růstu a práce na významných IT projektech v oblasti lesního hospodářství a státní správy? V naší útulné brněnské kanceláři hledáme nové kolegy vývojáře, kteří mají kuráž pustit se do vývoje webových aplikací.

Můžete se těšit na:

 • Neformální a útulné prostředí v přátelském kolektivu
 • Flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova
 • Práci na prestižních (nejen) státních projektech 
 • Možnost profesního růstu
 • Nejlepší kafe v Brně 🙂

Naše práce vyžaduje zejména analytické schopnosti, schopnost spolupracovat v týmu, chuť učit se nové věci, znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni čtení technické dokumentace).

Dále vítáme tyto dovednosti:

 • Zkušenost s vývojem pro platformy Android nebo IOs
 • Znalost jazyka C# a platformy .NET Core .NET Framework
 • Znalost databáze Oracle, MS SQL či jiné
 • Orientaci v problematice integrací a služeb (REST, SOAP)
 • Zkušenosti s tvorbou webových aplikací, znalost Angular
 • Zkušenosti s OOP a návrhem relačních databází
 • Programátorská zkušenost s platformou .NET Framework/.NET Core, ASP.NET MVC nebo zkušenost s programováním UI s pomocí Angular. Znalost některého z ORM nástrojů (např. Entity Framework, NHibernate)

Máte zájem o práci?