Děláme spolehlivý software nejen pro lesy

Novinky


Dne 3.1.2022 byl v rámci portálu eAGRI Ministerstva zemědělství uveden do provozu Informační systém Lesní hospodářské evidence (IS LHE).

Pro veřejnost z řad vlastníků a správců lesa je přístupná část IS LHE umožňující předávání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence („roční výkaz LHE“) orgánu státní správy lesa v souladu s vyhláškou č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci. Formulář pro předání „ročního výkazu“ je součástí již osvědčeného Modulu pro žadatele a je přímo přístupný zde: https://eagri.cz/ssl/app/MpZ/Gui/LHE (k přihlášení k tomuto formuláři je třeba „plnohodnotný“ účet eAGRI – více zde)

Více o funkcionalitách IS LHE naleznete zde: Uživatelské příručce pro aplikaci IS LHE

Dodavatelem IS LHE, stejně jako celého Modulu pro žadatele, je naše společnost.