Novinky


Církevní restituce: LČR používají k evidenci restitučních nároků podle zákona 428/2012 a sledování jejich průběhu námi dodaný SW nástroj. Data LHP a LHE jsou oprávněným osobám také vydávána pomocí našeho nástroje. Aktuální informace stavu majetkového vyrovnání k 1.10.2017 je zde.