V Modulu pro žadatele jsme na pokyn MZe zprovoznili zpětné doplňování informací o dodavatelích pěstebních prací do žádostí o příspěvek B. V PDS_ProPle je k dispozici požadovaný výstup.