Dne 10. 5. jsme v Modulu pro žadatele zprovoznili formulář žádosti o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (G).

Součástí formuláře je nově i „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“, které se vyplňuje v případě, že součástí žádosti je i příspěvek na chladící zařízení.

Vstup do Modulu pro žadatele