Celé řešení pro příjem žádostí na „Adaptaci“ (včetně on-line napojení na DS LHPO) v rámci Modulu pro žadatele bylo předáno MZe a akceptováno. Příjem žádostí bude zahájen na základě rozhodnutí MZe.

Dokončili jsme celé řešení formuláře „Adaptace“ včetně návazných nástrojů pro administraci a kontrolu žádostí krajskými úřady. Součástí řešení je i online napojení Modulu pro žadatele na datový sklad LHPO ÚHÚL. Příjem samotných žádostí na dotační program „Adaptace“ bude zahájen na základě rozhodnutí MZe.