Celé řešení pro příjem žádostí na „Adaptaci“ (včetně on-line napojení na DS LHPO) v rámci Modulu pro žadatele bylo předáno MZe a akceptováno. Příjem žádostí bude zahájen na základě rozhodnutí MZe.

Dokončili jsme celé řešení formuláře „Adaptace“ včetně návazných nástrojů pro administraci a kontrolu žádostí krajskými úřady. Součástí řešení je i online napojení Modulu pro žadatele na datový sklad LHPO ÚHÚL. Příjem samotných žádostí na dotační program „Adaptace“ bude zahájen na základě rozhodnutí MZe.

Jsme připraveni na ADAPTACI: Modul pro žadatele je připraven na příjem žádostí, Alenka(*) Vám pomůže s jejich přípravou. Příjem žádostí bude zahájen až na základě rozhodnutí MZe.

Dokončili jsme vývoj kompletního řešení pro problematiku „Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu“: 1.       V rámci Modulu pro žadatele jsme dokončili vývoj formuláře pro načítání a tvorbu žádostí v souladu se „Zásadami příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu“ po dodatku č. 1. Příjem žádostí bude zahájen až na základě rozhodnutí MZe. 2.       V rámci našeho SW ProPla je k dispozici modul „ALENKA“ (= Adaptace Lesních Ekosystémů Na KlimAtickou … Číst dál

1.1.2023 jsme spustili pro MZe nový informační systém CESNaP.

Jedná se o centrální systém pro evidenci kontrol náležité péče podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Kontrolní činnost dle uvedeného zákona primárně vykonává ÚHÚL ve spolupráci s místními orgány státní správy lesa (OSSL). Aktuálně byla dokončena integrace na Základní registry, a IS CESNaP byl uveden do produkčního provozu.