1.1.2023 jsme spustili pro MZe nový informační systém CESNaP.

Jedná se o centrální systém pro evidenci kontrol náležité péče podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Kontrolní činnost dle uvedeného zákona primárně vykonává ÚHÚL ve spolupráci s místními orgány státní správy lesa (OSSL). Aktuálně byla dokončena integrace na Základní registry, a IS CESNaP byl uveden do produkčního provozu.