vOKO


Aplikace vOKO je klientský modul (program) určený pro komunikaci v prostředí autorizovaných webových služeb (web-services) primárně na bázi "XML rozhraní" (SOA architektura). Byl vyvíjen primárně s cílem jeho implementace v rámci jiných programů (včetně programů 3. stran), a tomu byla přizpůsobena i jeho architektura. Vlastní řešení programu vOKO se tak skládá ze dvou relativně samostatných modulů:

Komunikační komponenta (komunikační modul)


Jedná se o lokální komponentu (".NET modul" s implementovaným COM rozhraním), kterou lze připojit k libovolné aplikaci. Zajišťuje kompletní požadované operace spojené s datovým přenosem na protokolu HTTP(S). Umožňuje digitální podepsání, šifrování certifikátem příjemce, generuje SOAP obálku, umožňuje využití vlastních identifikačních a jednorázových šifrovacích klíčů (UCS), atd. Při napojení na hlavní aplikaci lze prostřednictvím parametrického nastavení řídit míru "autonomie" komunikačního modulu ve vazbě na tuto aplikaci. Modul ale obsahuje i vlastní "uživatelské" rozhraní, které lze využít v okamžiku, kdy není zájem napojit tento modul na aplikaci exitující.

Vizualizační modul (uživatelské rozhraní)

Pracuje na principu interpretace vlastního formátu "XML formulářů" se složitější vnitřní logikou. Zápis těchto "formulářů" umožňuje kombinovat standardní prvky, jako je HTML, CSS, XML, XSD, XSLT s prvky interní funkčnosti aplikace. Některé funkce nezbytné pro zpracování na straně klienta tak lze volat ze zobrazených stránek bez použití scriptů či aktivních prvků na straně serveru.

V kombinaci s XML serverem tvoří komplexní řešení pro tvorbu (na straně klienta) i automatické zpracování (na straně serveru) inteligentních elektronických formulářů, což z tohoto řešení dělá ideální řešení pro elektronické podatelny, a obdobná řešení.


Jako součást komplexního řešení elektronické podatelny MZe byla i tato aplikace součástí případové studie presentované pod názvem „Komplexní systém pro elektronickou komunikaci a správu dokumentů aneb eGovernment na Ministerstvu zemědělství“, která obsadila jen velmi těšně druhé místo v prestižní soutěži v prestižní soutěži případových studií pro státní správu 2010, kterou každoročně pořádá CIO Business World (IDG Czech, a. s.).

V roce 2007 získala tato aplikace ocenění „IT produkt roku 2007“.
Kategorie produktů: