TreeCalc


Webová aplikace realizovaná pro německého zákazníka. Slouží k výpočtu bezpečnostních faktorů stromu a k odhadu odolnosti stromu proti pádu v závislosti na rychlosti větru a vlivu okolního terénu. Výpočty berou v úvahu plochu koruny stromu, vlastnosti dřeva a geometrii kmene a jsou založeny na aktuálních vědeckých znalostech z oblasti statiky stromů dle specifikace a výzkumu zákazníka.

Tato aplikace byla vyvinuta s ohledem na maximální kompatibilitu a použitelnost napříč používanými platformami mezi počítači, tablety a mobilními zařízeními. Součástí je i napojení na online platební bránu společnosti Heidelberger Payment GmbH jejímž prostřednictvím uživatelé platí poplatky za jednotlivé výpočty.


Zákazník získal za TreeCalc medaili za inovaci na mezinárodním veletrhu GaLaBau 2014 v Norimberku. Další infomace je možné nalézt na stránce aplikace www.treecalc.com.
Kategorie produktů: