ProPla Mobile — data LHP/O ve vašem mobilu a tabletu

Nyní na Google Play

ProPla Mobile je aplikace sloužící pro prohlížení dat LHP/O v mobilním telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android.

Funkčnost:
 • Zobrazení lesnických map:
  • hospodářská
  • porostní
  • těžební
 • Kombinace lesnických map s mapovými daty ČÚZK (ortofoto, katastrální mapa a další)
 • Zobrazení numerických dat LHP/O provázaných s mapou
 • Práce s náčrty:
  • možnost tvorby náčrtů (bodů, ploch, linií) přímo v terénu
  • možnost vložení textové poznámky ke každému zakreslenému objektu
  • možnost připojení fotodokumentace
 • Využití vestavěné GPS pro zobrazení aktuální pozice v mapě a při pořizování náčrtů a měření ploch a délek
 • Prohlížení a typování LHE přímo v terénu
 • Výpočet objemu dřeva (kubírování)
 • Uživatelům aplikace PDS_ProPla bude k dispozici obousměrná automatická synchronizace dat mezi mobilním zařízením a pracovní stanicí






Kategorie produktů: