Lesní hospodářská evidence PDS_ProPla


Nástroj odborného lesního hospodáře (OLH) pro práci se všemi informacemi o lese.

Kompletní data LHP, to znamená:

 • Kompletní popis včetně slovních popisů a doplněných informací
 • Kompletní předpis včetně slovního popisu návrhu opatření
 • Porostní půda, ale také Bezlesí, Jiné pozemky, Ostatní pozemky

a veškerou práci s těmito daty:

 • Vedení lesní hospodářské evidence (LHE) podle zákona
  • přímé typování – vkládání LHE
  • nebo přebírání z výroby
 • Evidenční výkony je možné nastavit uživatelsky
 • Vedení veškerých evidencí: Holiny, Zalesnění, Výchova, Těžba
 • Bilance holin, těžeb, výchovy
 • Dotazy, Sestavy, Výstupy
 • Možnost grafické evidence přímo v mapě

Práce s lesnickou mapou


Program používá komponentu TopoL NT od spolupracující firmy TopoL Software

 • Různé typy map: porostní, obrysová, těžební, fotoplán,…
 • Možnost využití WMS mapových zdrojů
 • Vazba mapa – kniha
 • Dotazy do mapy
 • Tisk map v měřítku včetně „soulepů“
 • Měření vzdáleností. Měření ploch

 • Vazba na GPS zařízení
  • Data pro mobilní zařízení
  • Přebírání měření / informaci z mobilního zařízení

Program obsahuje řadu dalších nástrojů pro práci se spravovanými daty:

 • Aktualizace dat, organizační změny,…
 • Sestavy, Dotazy, Tisky, Bilance
 • Vazbu na výrobní programy jiných firem

Moduly

 • Lesnická výroba
 • Projekty těžebních a pěstebních prací
 • Myslivost
 • Vlastník (OSL)
 • Dotace
 • Výpočet závazných ustanovení
 • Export do ISLH (XML)
 • Lesnická genetika

Pro účely jednotlivých vlastníků byly dále vytvořeny moduly pro:

 • Podpora aukcí
 • Sortimentace LHP, LHE i Projektů
 • Výhledy těžeb, výhledy potřeby sadebního materiálu
 • Telemetrie

Program je používán řadou vlastníků. Mezi jeho největší uživatele patří:

 • Lesy České republiky, a.s. (používají aplikaci ProPla, která je modifikaci (zjednodušením) nástroje PDS_ProPla pro podmínky největšího správce lesů.)
 • Vojenské lesy a statky ČR
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc
 • Správa CHKO a NP Šumava
 • Arcibiskupství pražské
 • A další


Kategorie produktů: