Pozemková evidence + výpočet daně z nemovitosti (PES2)


Aplikace „Pozemková evidence (PES2)“ je určena pro práci s daty katastru nemovitostí a návazných dat pozemkové evidence. Hlavním datovým obsahem je evidence parcel a staveb, jejich inventarizace, příprava pro daně z nemovitosti včetně modulu pro generování podání přiznání k dani z nemovitých věcí (ve formátu XML, tedy určeném pro přímé elektronické podání) v souladu s příslušnou platnou legislativou. Dalšími zpracovávanými oblastmi jsou:

 • evidence deníků a změn sloužící zejména k záznamu všech operací souvisejících s evidovanou nemovitostí (změny kultury, omezení, ochrany, smlouvy, pronájmy, prodeje, nabytí, geodetické plány atp..),
 • evidence odborného lesního hospodáře,
 • evidence revírů,
 • evidence honiteb,
 • evidence lesních hospodářských celků.


Jedná se o webovou aplikaci s centrální databází (aktuálně jsou podporovány databáze Oracle a PostgreSQL), která obsahuje vlastní mapový modul.

Jednotlivé moduly aplikace jsou:

 • Kniha KN – prohlížení katastru, včetně detailu parcely na které je vidět použití parcely v jednotlivých modulech.
 • Deník a Změny – evidence operací a akcí spojená s parcelou od nabytí, přes různé evidence akcí na parcele až po prodej, dělí se na rozpracované věci (Deníky) a věci dokončené (Změny). Provedené změny určitého typu mají automatickou návaznost na Inventuru a Knihu daní
 • Kniha daní – modul pro přípravu dat o parcelách pro daň z nemovitosti.
 • Kniha staveb – modul pro přípravu dat o budovách pro daň z nemovitosti.
 • Inventura – rozpracovaná a provedená – správa, provádění a prohlížení inventur.
 • OLH – odborný lesní hospodář, evidence smluvních i zákonných odborných lesních hospodářů.
 • LHP - příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů.
 • Revír – Evidence revírů, revírníků, správa parcel v revírech
 • Honitba – Evidence honiteb, správa parcel v honitbách
 • Pedant – kontroly podkladů k danění a generování XML pro elektronické podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
 • Mapa – mapové okno pro zobrazení parcel z knihy KN, možnost zobrazení i více parcel, možnost zobrazení celých celků parcel, revírů, honiteb atp. Možnost identifikace parcel z mapy, propojení mapy do deníků a změn, možnost vlastních zákresů a připojení WMS služeb z veřejných zdrojů.
 • Administrace oprávnění – umožnuje spravovat organizační strukturu, uživatele a jejich oprávnění.

Aplikace je více uživatelská a umožnuje spravovat data více subjektů (vlastníků/správců) současně. Samotné subjekty lze dělit na menší celky a to i ve více úrovních. Administrace oprávnění umožnuje přiřadit oprávnění editorské i čtenářské na vybrané funkce, moduly, či skupiny modulů.Kategorie produktů: