Registry a IS pro státní správu


Společný zemědělský registr (SZR)

Společný zemědělský registr (SZR) je klíčovým registrem v resortu Ministerstva zemědělství (MZe). Shromažďuje a průběžně neustále kontroluje data o subjektech (právnických i fyzických osobách) působících v resortu zemědělství.

Evidence reprodukčního materiálu (ERMA2)

Informační systém ERMA2 poskytuje potřebné nástroje pro evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Registr podpor de minimis (RDM)

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží od pro evidenci podpor de minimis poskytovaných na základě přímo použitelných předpisů EU.


Kategorie produktů: