Aplikace a systémy pro lesnictví


Lesní hospodářská evidence PDS_ProPla

Nástroj pro vlastníky lesa a jejich odborné lesní hospodáře.

ProPla Mobile

Nástroj pro vlastníky lesa a jejich odborné lesní hospodáře — vydání pro tablety a mobilní zařízení.

Pozemková evidence + výpočet daně z nemovitosti (PES2)

Aplikace „Pozemková evidence (PES2)“ je určena pro práci s daty katastru nemovitostí a návazných dat pozemkové evidence. Hlavním datovým obsahem je evidence parcel a staveb, jejich inventarizace, příprava pro daně z nemovitosti včetně modulu pro generování podání přiznání k dani z nemovitých věcí v souladu s příslušnou platnou legislativou.


Kategorie produktů: