Integrační a komunikační systémy


Integrační platforma ESB Ministerstva zemědělství

„ESB MZe“ zajišťuje kompletní komunikaci mezi všemi integrovanými registry v rámci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a podřízených organizačních složek státu v resortu zemědělství.

XML SERVER

Komunikační server postavený na principech SOA architektury umožňující přijímat a automaticky zpracovávat datové zprávy primárně ve formátu XML

vOKO

Náplní projektu vOKO je vývoj aplikačně-serverového modulárního systému integrujícího moderní prvky komunikačních technologií.


Kategorie produktů: