Děláme spolehlivý software nejen pro lesy

Zásady ochrany soukromí v aplikaci ProPla Mobile

Zvukový záznam

Aplikace pro funkci Hlasové poznámky vyžaduje souhlas s používáním mikrofonu a následným uložením nahraného zvukového záznamu ve formátu mp3.

Veškerá data zůstávají v mobilním zařízení, ze kterého je aplikace spuštěna. Uživatel má plnou kontrolu nad těmito daty. Může je kdykoliv smazat, upravit či jinak s nimi naložit. Data nejsou s žádnou další stranou sdílena či jinak využívána.

V případě neposkytnutí souhlasu či jeho odvolání v mobilním zařízení v systémovém nastavení aplikace bude znemožněno využívání funkcionality Hlasové poznámky, přičemž nebude omezena žádná další funkcionalita.